SEKOLAH BESTARI


Ini adalah E-Bulletin Kelab Komputer SMK Bandaraya Kota Kinabalu. :)
We will update this e-bulletin as often as possible
so no one will be bored when viewing this blog!! Meanwhile, please respond to our updated entries by commenting them. Your kindness is appreciated by us.

So stay tuned ya!! -AJK blog
Free Hit Counters views

Sunday, July 19

Program Semasa

Untuk makluman semua ahli Kelab Komputer, program akan datang untuk semua ahli ialah teknik melayari internet, kursus membina blog dan Kem IT. Oleh itu, semua ahli diminta supaya mengambil peluang ini bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melayari internet.

No comments: